birinci dünya savaşı • tarihte sözlük
"birinci emperyalist paylaşım savaşı" olarak da bilinen, o döneme kadarki en büyük savaştır. emperyalist hedefler ve hammadde ile pazar arayışı bu savaşın en büyük körükleyicisi olmuş, savaşın kaybedenleri ise ailesini kaybeden ve canını feda eden sade vatandaşlar olmuştur. savaş sonunda (bkz:avusturya-macaristan) ve (bkz:osmanlı) gibi imparatorluklar dağılmış, (bkz:bolşevik devrimi) ile sovyet sosyalist cumhuriyetler birliği kurulmuştur.