fütürizm • tarihte sözlük
sanatın içine dördüncü boyut olan zamanı katan; geleceğe, teknolojiye ve sanayiye övgüler yağdıran sanat akımı. bu sanat akımı etkisini mimaride, edebiyatta, şiirde, resimde, müzikte göstermiştir. nazım hikmet'in makinalaşmak istiyorum şiiri ülkemizde en bilinen fütürist edebiyat ürünüdür.

dz: bağlantılar
italya'da ortaya çıkmış fenomen. temel amacı geçmişi ve gelenekleri reddetmek, geleceğe ve modern olana odaklanmaktır.