haşhaşiler • tarihte sözlük
hasan sabbah tarafından kurulan ismaili tarikat. nizamülmülk gibi önemli devlet adamlarını öldürmesiyle nam salmış, sabbah sonrası haşhaşi tarikatı varlığını sürdürmeye devam etmiştir. tarikatı ve alamut kalesini söndüren isimse pek yabancı değil. cengiz hanın torunu moğol hükümdar hülagu. 1256 yılında hülagu ve ordusu fethedilmesi neredeyse imkansız olan alamut kalesini tüneller ve hendekler kazarak barut fıçılarıyla havaya uçurmuş, haşhaşilerin yıkılmaz kalesini yerle bir etmiştir. fedaileri bir bir kılıçtan geçirilen haşhaşilerin lideriyse mengü hanın emriyle idam edilmiştir.

(bkz:ismâîlîlik)
(bkz:hülagu)
(bkz:hasan sabbah)
"assasins" kelimesi haşhaşilerden türemiş, ayrıca assassin's creed oyun serisi de haşhaşilerden esinlenmiştir.