ittihat ve terakkî cemiyeti • tarihte sözlük
1889 kurulmuş bir düşünce hareketi ve siyasi partidir. 1914 yılında bâb-ı âli baskını'nı yapmışlardır.

amaçları milliyetçilik ve meşrutiyeti getirerek herkese eşitlik sağlamaktı. osmanlı siyasetinin son dönemlerine damga vurmuş, başarılı olamasalarda vatan için canını feda edecek milliyetçi isimlerden oluşmaktaydı.

(bkz:jön türkler)
(bkz:enver paşa)
(bkz:talat paşa)
kanun-ı esasi'nin tekrar yürürlüğe konmasını isteyen, "yeni osmanlılar" ın devamı olan cemiyet.