şeyh-ûl müverrihin • tarihte sözlük
halil inalcık'a atfedilen söz. "müverrih" tarihçi demektir, "şeyh" ise şeriat, tarikat ve hakikat ilimlerini tahsil edip bu alanlarda söz sahibi olan kimsedir. lâkin burada ki "şeyh" kullanımı üst düzey makamlara sahip olan kişilere, yaşlı kişilere, ilimli şahıslara verilen anlamdadır. yani "tarihçilerin şeyhi", "tarihçilerin önde geleni", "tarihçilerin reisi" gibi anlamlara gelir.