tarihte bugün 10.01 • tarihte sözlük
1474 - boğdan prensliği ile osmanlı devleti arasında racova muharebesi gerçekleşti.

1916 - i. dünya savaşı sırasında erzurum taarruzu başladı.

1920 - versay barış antlaşması yürürlüğe girdi.

1921 - i. i̇nönü muharebesi'nde albay i̇smet bey komutasındaki türk ordusu, yunan ordusu ile i̇nönü'de karşı karşıya geldi.

1961 - gazetecilerin haklarını ilk kez güvence altına alan 212 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği yıl, çalışan gazeteciler günü.