tarihte sözlük yazarlarının en sevdiği osmanlı padişahı • tarihte sözlük
i. selim sert asabi biriydi, sadrazamlarının kellesini almak ile ün yapmıştır. halk arasında "yavuz'a vezir olasın" diye bir beddua türemiştir. bu nedenle "yavuz" lakabını almıştır. 8 yıllık taht hayatında, 80 yıllık icraat yapmıştır.
Kanuni Sultan Süleyman'dır benim için, kendisi sınırlarımızı da bir hayli genişletmiştir zamanında.
I. Ahmed, veraset sistemini değiştirerek kardeş katli kanununu kaldırmış. Ekber ve erşed sistemini getirerek şehzadeler arasındaki taht kavgalarının ve kardeş katlinin sona ermesine sebep olmuş.
bana göre dördüncü murattır, osmanlı'nın duraklama hatta, yıkılma evresinden eski gücüne kavuşturmuştur.