temel harita bilgisi • tarihte sözlük
haritada bulunması gereken özellikler:
-doğruluk
-açıklık (anlaşılır olmalı)
-çiziliş amacına uygun olmalı
-kolay okunabilir olmalı
-düzleme aktarılmış olmalı

haritada bulunması gereken unsurlar:
-başlık
-ölçek
-lejant (haritada işaret ve sembolleri açıklayan kısım)
-yön oku

genel amaçlı haritalar:
-topoğrafya haritası
-şehir haritası
-atlas haritası
-duvar haritası
-jeolojik harita
-deniz ve hayvancılık haritası
-turist haritası
-coğrafya haritası
-diğer genel haritalar

özel amaçlı haritalar:
-morfoloji haritası
-biyocografya haritası
-hidrografik harita
-toprak haritası
-klimatik harita
-nüfus haritası
-yerleşme haritası
-ekonomik harita
-morfoloji haritası